Partiledardebatten och staten

Categories :

Programmet handlar om den partiledardebatt som var på tapeten för en knapp vecka sedan i SVTs Agenda. Vi konstaterar att det är mer än slipsarna som är lika, de tycks vara fullständigt överrens om att den nyliberala politiken är den enda vägen, även om man vill omplacera en procent av budgeten. Vi diskuterar också en del om staten, kapitalets organisation för att befrämja deras strävan efter största möjliga profit.