Imperialismen och staten

Categories :

Staten och kapitalet går hand i hand när man plundrar utvecklingsländerna. H&M och det statliga Swedfond vill vara med och plundra Afrika på dess rikedomar men också genom att betala arbetarna slavlöner, nu senast i Etiopien där arbetarna betalades en lön som ligger under FN:s fattigdomsgräns. Men imperialismen och monopolföretagen nöjer sig inte med att plundra Afrika – även i Sverige bedriver de sina ränker.

Vi fortsätter med att prata om det arbetarfientliga partiet Liberalerna som vill inskränka organisationsfriheten och fortsätter odla myten om den fackliga rörelsens dominans. Vi slutar med en diskussion om SKP:s Skolpolitiska program och möten i anslutning till detta.

Musik:
Allan Edvall
Björn Afzelius
Fred Åkerström