Sjukvård och privata försäkringar

Sjukvård i förfall

Categories :

En sjukvård i förfall, är ingen ny företeelse, den började inte med pandemin. Redan förre pandemin stod över 130 000 människor i kö för akut sjukvård, nu är det närmare 200 000 som tvingas vänta. Det visar sig att den så kallade vårdgarantin knappast är värd namnet. Vi har ju naturligtvis rätt att förvänta oss att samhället sörjer för att vi har en vård som även fungerar vid extrema eller oväntade situationer. Men oviljan att hålla en beredskap har orsakat människor många onödiga lidande.

De rika har getts möjligheter att teckna en sjukvårdsförsäkring som ger dem förtur i sjukvårdsköer. Även dessa förturer belastar den offentliga vården och har sin grund i det system som ger möjligheter till att profitera på vårt behov av en vård. När kapitalister av olika skäll är överbelastade med kapital som de vill utöka får de tillgång till och förvandlar sjukvården till en marknad för varor. Det är inte bara barnmorskor som blir utsatta för en odräglig arbetssituation, utan alla dem som jobbar inom vården. Det minskade antalet vårdplatser ger problem i hela landet, och vårdplatserna har minskat med 90 procent trots en ökad befolkningsmängd.

Det gäller att se vem som är fienden

Fienden är det kapitalistiska samhället och det är nödvändigt att ta den politiska kampen nu. Inga fler privatiseringar och överföring av samhällstillgångar till dessa kapitalister.

Löfvens svåra år

Löfven avgår som socialdemokraternas ordförande och som landets statsminister. Hur hans år som statsminister kommer att värderas beror förmodligen vilken politisk uppfattning man har. Är man för ökad jämlikhet och social rättvisa kan man knappast hylla hans regeringsår. Utifrån en socialistisk uppfattning har allt gått fel väg, det viktigaste har varit att hålla sig kvar på regeringstaburetterna. Alla de eftergifter som gjorts åt kapitalägarna har gjorts fullt medvetet. Och eftergifter åt kapitalägarna inskränker alltid arbetarklassens rättigheter och förmåner. Inskränkt strejkrätt, den förestående uppluckringen av LAS, nerläggning av Arbetsförmedlingen och mycket annat är Löfvens gåva till kapitalet.

Och han kan inte lösa socialdemokratins problem genom att skylla på andra, det är deras egen politik som är deras fiende.

Har du frågor eller synpunkter mejla radio@kommunist.se.
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Vårt nya telefonnummer är 040-692 83 84