Arbetarklassen dignar under skatter

Categories :

Att arbetarklassen dignar under skatter beror på de nuvarande riksdagspartierna rädsla för att beskatta kapitalisterna de agerar i deras intresse för att vältra alla bördor på det arbetande folket. Allt sedan ”århundradets skattereform” 1991 har kapitalisterna och kapitalet fått mer än halverade skatter medan arbetarklassen fått fördubblade genom direkta och indirekta skatter. De arbetsfria inkomsterna är idag privilegierade, medan arbete beskattas allt hårdare.

Kommunisterna har lösningen, inför produktionsfaktorskatt och ta ut de nödvändiga intäkterna direkt från produktionen och sluta beskatta de nödvändiga behoven som mat, bostad och en del annat.

Dessutom en del om profitörerna och deras apologeter inom skolvärlden.

Om du är socialist, kasta inte bort din röst, rösta på Sveriges Kommunistiska Parti
och ge ett bidrag till Kommunisternas valfond PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080