Inför finalen i EU-valet

Categories :

Lägg din röst på Sveriges Kommunistiska Parti är vår uppmaning inför det stundande EU-valet på söndag. Vi ger dig många argument för att rösta på ett revolutionärt alternativ. EU kan inte reformeras, vi vill bygga ett Europa för det arbetande folket, vilket det nuvarande EU aldrig kan bli.
Alla regler och beslut som fattas av EU har alltid till syfte att ge kapitalet och monopolen ökad makt över våra liv. EU-byråkratin är en del av dessa oligarker, som berikar sig själv och skapar en relativ och konkret massfattigdom.
Lägg din röst på Sveriges Kommunistiska Parti på söndag, och stärk den kommunistiska rörelsen.
https://euval.skp.se/