Vårens budget

Categories :

Programmet handlar om vårbudgeten och den överenskommelsen om ökade militärutgifter för att anpassa Sveriges krigsmakt till NATO och fortsatt deltagande i imperialismens härjningar.