Imperialism är rutten kapitalism

SKP

Categories :

Lenin hade fullständigt rätt när han beskriver det nuvarande imperialistiska stadiet i kapitalismen som ett ruttet system. Där staten och kapitalet sammanvävs för att skydda och öka kapitalets profiter. En process som pågår oavsett vilken regering vi formellt väljer. Finansoligarkin är det främsta uttrycket för det imperialistiska systemet, en makt som de främst utövar genom bankerna. Att krossa imperialismen handlar inte om filantropi, det handlar om den sociala revolutionen och kamp från det arbetande folket.

En del om äldreomsorgen, när politiker som i dag sitter i maktställningar och kunde förbättra den klagar då måste något vara fel. Den politiska opportunismen försöker nu påstå att de slår vakt om de äldre . Men varken S eller SD eller något av de andra borgar partierna har aldrig haft några invändningar mot nedskärningar som under lång tid har pågått.

Kampen för socialism är det enda som kan förändra Sverige och världen, gå med i kampen.

Vi slutar med kampen mot fascism och diskriminering som är ett av Sveriges Kommunistiska Partis främsta kännetecken.

Kom med i kampen och stärk den kommunistiska rörelsen.

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15