A-kassan, en trygghet för allt färre

Categories :

Kapitalet har nått sitt mål att slå sönder A-kassan. Den har förlorat sin karaktär av trygghetssystem och solidaritetssystem, i dag har andelen som är berättigade till A-kassa halverats. Allt fler tvingas att leva på försörjningsstöd och aktivitetsstöd vid arbetslöshet.
SJ och det ekonomiskt förödande systemet med konsulter är en annan del av programmet.
I programmet diskuterar vi arbetslösheten med Gustav.