70 års jubileum av befrielsen från fascism och nazism

Categories :

Det är det 70 år sedan Sovjetunionens Röda Armé satte flaggan med hammaren och skäran på riksdagshuset i Berlin. Efter en kamp där Sovjetunionens Röda Armé bar den tyngsta bördan kunde Europa befrias från tyrannerna och nazism, till kapitalisternas stora besvikelse.