Småborgarna och dess vänster

Categories :

Syriza och den småborgerliga vänstern sågas i dagens program, kapitalets medlöpare vill nu framställa sig som radikala och tror sig ha lösningen på de framtida problemen i Europa. Inte ett uns av självkritik för deras stöd till den grekiska arbetarklassens förrädare syns, utan snarare en stolthet för deras judasgärning.

Men även TTIP, Ukraina och en del svenska problem diskuteras.

Stöd Radio Kommunist PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080