Profitörerna

Categories :

Profitörerna ser nu sin chans att profitera på flyktingpolitiken, profiter skall utvinnas på grund av människors nöd och det är fullt legalt medan man påstår sig jaga flyktingsmugglare. En ”flyktingsmugglare” hade för 200 euro (ca. 1600 kr) kört några flyktingar från Hamburg till Malmö, ett pris som knappt täcker bensinkostnaderna, skall åtalas. När Wallenbergsfären tar 60 000 i hyra för en lägenhet med normalhyran 5 000 räknas det som humanitärt bistånd och skattebetalarna skall med glädje betala deras profiter.

Större delen av programmet diskuterar vi Syrien frågan från olika aspekter med en libertarian och konstaterar att de liksom anarkisterna tror på en kapitalism av 1700-talets modell.

Glöm inte kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080