Kan socialismen rädda miljön?

Kan socialismen rädda miljön?

Categories :

I en debattartikel i tidningen Expressen vädrar skribenten Helena Granström sin antikommunism. Genom att påstå att även kommunismen i samma omfattning som kapitalisterna är skyldiga till miljöförstörelsen. Så är det naturligtvis inte, alla kommunister har alltid agerat utifrån de kunskaper som mänskligheten besitter. Kommunisterna har aldrig låtit miljöförstöringen pågå på grund av strävan efter profiter. Produktion för profit är kännetecknande för kapitalismen. Bara ett sådant område som militärindustrin står för en stor del av den miljöförstörelse som sker, en fullständigt onödig produktion. Påståenden om att jorden är överbefolkade härstammar från Biskop Malthus och visst kan vi ha en jordbrukspolitik, utan miljöförstörelse, som kan försörja jordens befolkning. Det är Kuba ett levande exempel på. Vårt svar till Helena Granström är att det enda som kan rädda miljön är en kommunistisk politik och planhushållning.

Vi tar också upp en del om den onödigt långa arbetsdagen, kommunisterna vill gå in för en arbetstidsförkortning som ligger i paritet med de moderna produktivkrafterna. Även en del om den imperialistiska utplundringen av Afghanistan. Hyreskampen är också en del av programmet och hyresgästföreningens agerande. Vi avslutar med den skandal som pågår i region Skåne inom sjukvården och elektrikernas kamp.

Har du frågor eller synpunkter mejla radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Vårt nya telefonnummer är 040-692 83 84