Socialism eller barbari

Categories :

Det är inte bara Sveriges Kommunistiska Partis 37:e kongress som genomförs den kommande helgen, även Sveriges Kommunistiska Partis 100-års jubileum skall celebreras. Dagens program handlar om dessa två begivenheter med en del invävda kommentarer om partiledardebatten i Agenda förra söndagen.

Glöm inte Kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080 och organisera dig i Sveriges Kommunistiska Parti, det är nog med reformism nu behöver vi kamp för socialism.

Socialism eller barbari så står frågan även i dag.