Kongress och 100-årsjubileum

Categories :

Victor och Jan berättar om Sveriges Kommunistiska Partis 37:e kongress och 100-årsjubileum. Victor återger en del av den verksamhetsberättelse som han höll som avgående partiordförande. Vi återger också en del av vad vår nye partiordförande Andreas Sörensson sa i sitt avslutningstal och dessutom en hel del däremellan, bland annat en presentation av de uttalanden och program som antogs.

Glöm inte Kampfonden: PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080