En klassorienterad fackförening

Categories :

Dagens program handlar till en del om Facklig Världsfederation som till skillnad mot den fackliga världsfederation som svenska LO är medlem i, en organisation som skapades av CIA för att splittra arbetarklassen under det ”kalla kriget”, inte för en klassamarbetspolitik eller sätter sig i arbetsköparnas knä.
Också en del om det ”sociala protokollet” som man försöker sockra kapitalunionen EU, och socialdemokraternas försök att begränsa strejkrätten och en del om skatteparadisen syfte.

Vi slutar med en del om NATO och den förestående krigsövningen ”Aurora” som skall äga rum i Sverige i september.

Glöm inte Kampfonden: PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080