Sträcka ut handen

Categories :

Löven sträcker ut handen till liberalerna och förklarar att socialdemokraterna står i den politiska mitten. Det är inget nytt vi har märkt det under en lång tid och emellanåt hamnar man i den högerpolitiska fållan och kan inte betraktas som ett arbetarparti mer, även om där finns arbetare som röstar på dem. Deras politik präglas allt mer av syftet att klamra sig fast vid regeringsmakten.

Sverige är ett klassamhälle och arbetarklassen behöver ett parti som konsekvent försvarar de arbetandes intresse, det gör Sveriges Kommunistiska Parti som arbetar för ett socialistiskt samhälle och därmed de arbetandes makt, politiskt och ekonomiskt.

Bojkotta Israel och försvara Palestiniernas rätt till en egen stat är ett annat ämne dessutom en del ytterligare om Facklig världsfederations verksamhet i Sverige. Dessutom en del om bankernas plundring av samhällets invånare, vi behöver en statlig bank som inte agerar i monopolkapitalets intressen.

Glöm inte Kampfonden: PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080