Försvara strejkrätten

Categories :

Med anledning av Hamnarbetarförbundets konflikt med APM har vår arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) hävdat att strejkrätten hotar den svenska modellen. Men tydligt är att det är det svenska kapitalet och de särintressen som de representerar som Ylva Johansson vill försvara genom att förbjuda de arbetande att tillgripa en effektiv åtgärd för att kräva demokrati på arbetsplatsen och ett försvarsmedel när man säljer sin enda tillgång, förmågan att arbeta, och därmed skapa ett samhälleligt värde.

Andra ämnen är Almedalsveckan, sjukvårdskrisen och en del om EU.

Glöm inte Kampfonden: PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080