Strejk ett försvarsmedel för arbetarklassen

Categories :

Strejken bland renhållningsarbetarna i Stockholm kommenteras och vi kan konstatera att det är arbetsköparna som bryter mot alla avtal när de försöker sänka lönen och förlänga arbetstiden utan förhandlingar mitt under en avtalsperiod.

Det är en rättmätig strid som renhållningsarbetarna för och förtjänar ett solidariskt stöd av hela arbetarklassen.

Kapitalets apologeter fortsätter att propagera för låglönejobb, låglönejobb som skall höja kapitalägarnas profiter är ett annat av de ämnen vi tar upp.

EU, pensionerna och flyktingpolitik är andra ämnen vi tar upp i detta program.