Ytterligare ett program om EU

Categories :

Inför det stundande EU-valet den 26:e maj tar vi upp de tre frågor som påstås engagera folket mest. Första frågan är frågan om kampen för en bättre miljö och för att förhindra miljöförstöringen. Vi vet att det nuvarande kapitalistiska systemet producerar för att genera profit till kapitalägarna. Därför är kampen för en bättre miljö intimt sammanbundet med kampen för ett nytt samhällssystem, ett socialistiskt. Och att tro att miljöproblemen kan lösas inom och med EU är en naivitet som de härskande oligarkerna inom EU älskar att sprida. Sanningen är att kapitalet på nuvarande stadiet gör allt för att begränsa en utveckling av produktivkrafterna som går emot miljöförstöring. Människans kamp för att behärska naturen på ett hänsynsfullt sätt hämmas av kapitalets jakt på profit.

Det nuvarande EU-projektet är inte en samarbetsform förr det arbetande folket, utan ett projekt för att garantera kapitalet stigande profiter. Partierna håller tyst om EU:s imperialistiska ambitioner och krigspolitik och därmed en av orsakerna till flyktingströmmarna. Vår solidaritet med människor som drivs på flykt och emmigration grundar vi på vår klassolidaritet, vi vägrar solidarisera oss med våra klassfiender.

Vi slutar med en diskussion om antisemitismen och ser att kapitalets apologeter påstår att en kritik av en politisk ideologi är antisemitism, och kan därmed konstaterar att antikommunismen är en form av antisemitismen, inte bara på grund av att Marx hade judiskt påbrå utan det finns många andra judar som försvarar socialismen, bl.a. Israels Kommunistiska Parti  och alla angrepp mot detta måste klassificeras som antisemitism.

Rösta på Sveriges Kommunistiska Parti den 26:e maj. Läs mer på euval.skp.se