Kommunisterna de yttersta försvararna av demokrati

De enda man kan lita på i konsekvent försvar av demokratin och som kämpar för att utveckla den är kommunisterna. För att åstadkomma en verklig demokrati som gäller lika för alla måste det privata ägandet av produktionsmedel avskaffas, i synnerhet de som storfinansen och monopolkapitalet förklarar sig som ägare till. Produktionsmedel uppbyggda och skapade av det arbetande folket som är de rättmätiga ägarna. Den borgerliga diktaturen måste ersättas av den proletära diktaturen tills vi nått det samhälle som vi kallar det kommunistiska.

Glöm inte Kampfonden, ge ett bidrag till Postgiro 421 53 84 – 1 eller Bankgiro 636-7080

Vill du veta mer besök www.skp.se