Kollektivavtalen en omöjlig kompromiss

Klassamarbete, nej tack

Categories :

Kan kollektivavtalen försvaras, ja som uttryck för klassolidaritet, men inte som uttryck för klassamarbete. Ingen arbetare skall erbjuda sin vara, förmågan att arbeta, och konkurrera med andra arbetare. Och därmed sälja sin förmåga att arbeta till ett lägre pris. Reformisterna vill använda kollektivavtalet för att begränsa arbetarklassens möjlighet till kamp. De vill begränsa den till att enbart handla om den ekonomiska aspekten. Men klasskampen handlar om mer än ekonomi. När Transportarbetareförbundet vägrar att bevilja medlemmar från Sverigedemokraterna förtroendeuppdrag på grund av att Sverigedemokraternas politik strider mot transportarbetarförbundets värdegrund så gör de alldeles rätt. Men de borde mer aktivt ta upp de ideologiska aspekterna och mobilisera arbetarna inom transport till kamp mot även reformistisk och klassamarbetets ideologier.

Imperialisternas kamp innebär att människor kommer att dö på grund av uteblivet vaccin, hur många kommer att dö i Sverige på grund av att regeringen och EU vill försvara det engelsk/svenska monopolföretaget?

Också en del om hur Norge inskränker demokratin.

Har du frågor eller synpunkter mejla radio@kommunist.se

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15