Exploatering av arbetskraften

Exploatering av arbetskraften

Categories :

Riksrevisionen är en statlig myndighet som skall granska regeringens och myndigheternas följande av anvisningar och lagar. Riksrevisionen har nu gjort en granskning av hur man följer lagar, och konventioner som riksdagen har åtagit sig att följa i frågan om exploatering av arbetskraft. En exploatering som i stor utsträckning drabbar utländsk arbetskraft i form av låga löner, dålig arbetsmiljö och urusla bostadsförhållanden. Staten har lagt det största ansvaret på arbetsmiljöverket, polisen, Migrationsverket och även skatteverket. Men ett stort ansvar lägger man på fackföreningarna som inte är en myndighet utan genomför det ideellt och har inte en myndighets befogenheter. Riksrevisionen konstaterar i sin rapport att ingen av de inblandade myndigheterna sköter sitt uppdrag och föreslår konkreta åtgärder som förmodligen skulle hjälpa de som exploateras. Men staten som företräder arbetsköparnas intresse är inte intresserad av att åtgärda problemen.

Men skall man avskaffa all exploatering måste man avskaffa den privata äganderätten till produktionsmedel, men de föreslår inte riksrevisionen. För de måste vi ta kamp mot den borgerliga staten och kapitalet.

Organisera dig i det kommunistiska partiet, Sveriges Kommunistiska Parti.

Ring till studion, fredagar 18–19, telefon 040 43 70 70 om du vill fråga eller diskutera politik.

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15