Karl Marx 200 år

Karl Marx teorier om den vetenskapliga kommunismen och det kapitalistiska samhällets utveckling visar sig hållbara än i dag. Klassamhället är bestående, ett tillstånd som de borgerliga apologeterna med alla medel försöker dölja. Att arbetarklassen är den främsta kraften, tillsammans med naturen, den som skapar de värden som vi behöver för vår överlevnad och samhällets utveckling är något som borgerligheten med bl.a. kampanjer som i fallet med Ingvar Kamprads död använder för ideologiska kampanjer och vill få oss att tro att det är de parasitära klasserna som är historien och samhällsutvecklingens motor. Marx konstaterade att klasskampen är historiens drivfjäder som ibland tar språng genom revolutioner. Vi kommunister arbetar för att föra samhället till en ny nivå genom den socialistiska revolutionen, och på sikt genom kommunismen avskaffa klasserna och den ena människans utsugning av den andra.

Dessutom en del om kriminalitet.

Musiken vi spelade var:

Björn Afzelius – Vem är det som är rädd

Anja Erika – Jag vet vem du är

Barbara Dane – I Hate The Capitalist System