Taggat: borgare

Imperialismen och staten

Staten och kapitalet går hand i hand när man plundrar utvecklingsländerna. H&M och det statliga Swedfond vill vara med och plundra Afrika på dess rikedomar men också genom att betala arbetarna slavlöner, nu senast...

Karl Marx 200 år

Karl Marx teorier om den vetenskapliga kommunismen och det kapitalistiska samhällets utveckling visar sig hållbara än i dag. Klassamhället är bestående, ett tillstånd som de borgerliga apologeterna med alla medel försöker dölja. Att arbetarklassen...

Ett blandat program som vanligt

Frågor som diskuteras är varför yrkesgrupper som anses vara bristyrken tvingas arbeta deltid, en åtgärd som drabbar i synnerhet kvinnor inom den offentliga sektorn. Vidare en del om hur storfinansen plundrar skattebetalarna, deras profiter...