Kamp för socialism

Categories :

I dagens program medverkar Henrik Gustavsson från Uppsala, Henrik Gustavsson är dessutom första namn på SKP:s valsedel i kommunalvalet i Uppsala.  Uppsala är en rik kommun men liksom andra kommuner drivs kommunen som ett kapitalistiskt företag, vilket drabbar de kommunanställda inom skola, vård och omsorg. Henrik betonar att det är det ekonomiska systemet som är problemet, kapitalismen kommer aldrig att kunna lösa problemen, vi måste kämpa för ett nytt system, ett socialistiskt, och det skall vi utnyttja kommunalvalet till.
Dessutom en del om hur profitörerna plundrar skolelever och därför har Uppsala t.ex. den billigaste skolmaten i landet. Vi behöver inte bara en ny politik, vi behöver ett nytt system.
Uppsala kommunisterna startar en ny grundcirkel den 15 april, anmäl dig till uppsala@skp.se