Rätt till asyl

Categories :

Flyktingar används nu som slagträ för att motivera alla nedskärningar och man förtiger helt sitt agerande i imperialisternas intresse och bidrar därmed till flyktingströmmarna. Dessutom en del om försäkringskassans agerande efter domen i Högsta förvaltningsdomstolen angående rätten att vara sjuk, där läkarnas bedömning är allt mindre värda. Rättvisa är inget som regeringen eller kapitalet delar ut, den måste vinnas genom kamp, klasskamp.