FRA-lagen, minerallagen och en del om bostadspolitik