Taggat: fascism

Vägra att betala för kapitalets kris

Vänsterpartiets kongress

Vänsterpartiets kongress lägger fram en valplattform som innehåller en rad reformer som kan verka vara intressanta. Men den viktigaste frågan är trots allt, vilket ansvar har vänsterpartiet för de senaste decenniernas politiska och ekonomiska...

Rikedom och fattigdom, två nivellerande kärl

Den relativa fattigdomen kan inte utplånas utan att rikedomen vrids ur de rikas händer, så länge vi låter ett litet fåtal tillägna sig den absoluta merparten av de rikedomar arbetarklassen och de arbetande skapar....