Bostadspolitik

Categories :

Bostadspolitik är det tema vi börjar dagens program med och i synnerhet den plundring som banker och byggmonopolen utsätter den arbetande befolkningen för. Att åttaklövern i riksdagen inte har någon lösning för att komma tillrätta med problemet att uppfylla FN-konventionen om rätten till bostad. Deras politik har bara syftat till att hålla byggmonopolens och bankernas profiter på så hög nivå som möjligt.

Dessutom en del om det kapitalistiska gisslet arbetslöshet där Sverige har en ökande andel i förhållande till andra EU-länder på tvärs mot Socialdemokraternas löften i valet 2014. Arbetslösheten kan bara elimineras genom att eliminera det kapitalistiska systemet och en produktion som har syftet att öka kapitalets profiter. Och en del om digitalisering av välfärden.

Stärk Kommunisterna ge ett bidrag till kampfonden.