Sjukvård

Vallöften om en förbättrad sjukvård har nu förvandlats till löften om besparingar på de sjuka och de med störst behov av sjukvård. Löften om besparingar, nedskärningar och omorganiseringar duggar tätt i de olika regionerna men få löften om att de vårdanställda skall få ett större inflytande över sin arbetssituation. Löften om vårdval och privatiseringar med syfte att överföra våra skattemedel till de parasitära skikten är högerns främsta löfte.

Dessutom en del om Sjöstedts propåer om att pausa kampen för ett EU-utträdde med anledning av högerns valframgångar i Europa är en eftergift åt den högerpolitik som EU driver och snarast ytterligare en eftergift åt det imperialistiska EU.

Stärk kommunisterna är vägen till framgång för det arbetande folket.