Försvara och utvidga strejkrätten

Categories :

Programmet handlar till stora delar om kampanjen för att försvara och utvidga strejkrätten som Sveriges kommunistiska Parti lanserar i morgon den förste december. En inskränkning som LO, TCO och Saco gjort en överenskommelse med arbetsköparnas organisationer om, motivet för överenskommelsen är att strejkrättsutredningens förslag skulle vara sämre.  Vi erkänner inga inskränkningar på den kamp som arbetarklassen måste föra mot arbetsköparna vilken aldrig kan lagstiftas bort. Läs mer om kampanjen på www.strejka.nu

Vi svarar på en fråga från en uppringare om det finns något land som lyckats med kommunismen.

Dessutom en del om det mediala intresset för arbetsplatsmorden i förhållande till de mord som sker i kriminella kretsar.

Och slutligen en del om Pariskommunen 1871 och vad vi kan lära oss av den idag.

Stöd Radio Kommunist ge ett bidrag till PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080