Vi börjar som vi sluta – kamp mot inskränkningar i strejkrätten