Femtekolonen för Europas imperialism

Categories :

Nu är riksdagens alla åtta partier överens om att Sverige skall stanna kvar i EU, men alla påstår sig vilja förändra EU, en förändring som mest är en läpparnas bekännelse eftersom ingen av dem vill avskaffa det kapitalistiska systemet och så länge det sker inom systemet så kan det aldrig betyda eller leda till en verklig förändring. Det privata ägandet av produktionsmedlen, och arbetarklassens slavande för dessa ägare skall behållas d.v.s. riksdagspartierna är bara ett bihang till kapitalet, banker och storföretag, och deras uppgift är att manövrera för att dessa skall kunna behålla sina privilegier och makt. Det är en illusion att tro att det kryptofascistiska och rasistiska SD betyder förändring, i så fall är det till det sämre för det arbetande folket, trots deras falska retorik.

Även frågan om att överlämna Arbetsförmedlingen till profitörerna diskuteras, där vi kan konstatera att skallet mot Arbetsförmedlingen främst grundar sig på svårigheten att utvinna profit till de privata kapitalisterna, och då står riksdagen till tjänst.

Stöd hamnarbetarna i deras kamp och försvara strejkrätten.