Vad är reformism?

Categories :

Förra veckans program fick utgå på grund av strömavbrott.

Men dagens program handlar om reformismen, vår utgångspunkt är den rapport som skapats av Katalys, fackens tankesmedja. Vi får en bra beskrivning av det nuvarande samhällssystemet, men i frågan om lösningen stampar man på samma fläck som socialdemokratin har gjort i 120 år och kommer så att göra så länge man har en tro på att problemen kan lösas inom kapitalismen.

Vår lösning är att ersätta det kapitalistiska samhället med ett samhälle som kan trygga alla en bra framtid, ett socialistiskt.

Stöd vår kampfond och Venezuela!