Dödsstöten mot kapitalet

Categories :

Ett program med många revolutionära sånger som riktar sig kapitalets profitbegär och nödvändigheten av klasskamp och revolution.
Det talade ordet är i huvudsak en monolog av Jan, som på grund av Victors engagemang för solidariteten med Venezuela, är ensam i studion.
Innehållet i Jans monolog handlade i huvudsak om kampen mot kapitalet och dess verkställande utskott staten och EU. Klasskampens skärpning är en nödvändig förutsättning för det arbetande folkets befrielse och för att utrota fattigdomen. Kapitalet och deras imperialistiska krig har aldrig och kommer aldrig att bidra till folkets välstånd. Därför skall man rösta på Sveriges Kommunistiska Parti i valet den 26 maj.
www.euval.skp.se