Hyckleriets och illusionisternas mästare

Categories :

Bengtzboe affären avslöjar med all tydlighet borgerlighetens brist på moral och etik, i synnerhet moderaternas som inte har en enda kommentar om bidragsfuskaren Bengtzboe utan istället ger man han ansvar för hur den moderata politiken skall se ut i framtiden och räknar hans bedrägeri som ett naturligt led i privilegierna.
En annan illusionist är Jonas Sjöström. Vilket han ger tydliga uttryck för i den nu pågående programdebatten, inför vänsterpartiets kongress 2020, om hur den framtida socialismen skall utformas. Den socialism han vill genomföra tar han avstånd från i Venezuela, och nu vågar han inte nämna Zyrisia som var hans hopp för några år sedan. Socialismen är för Jonas sjöström inget annat än ett luftslott som han skall bygga tillsammans med kapitalet.
STÄRK KOMMUNISTERNA – GLÖM INTE KAMPFONDEN