Vem skapar arbete?

Categories :

radio-kommunist-jobb

Den senaste månaden uppgick arbetslösheten till 6,9 procent. Totalt uppgick antalet arbetslösa till 338 000 personer. Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år ökade till 4 930 000 personer. Det är en ökning med 77 000 personer jämfört med oktober i fjol, enligt SCB. Antal människor i åldern 15–64 år var 2015: 6 186 647. En differens på 1 256 647 personer. Då är det enkelt att konstatera att det inte är det privata kapitalet som förmår skapa de arbetsplatser som skulle behövas, och för att de överhuvudtaget skall bidra med jobbskapande så vill de ha skattelättnader och dumpade löner, så att de kan pressa ett större mervärde ur det arbetande folket. Ett större mervärde betyder ökade profiter och lägre löner med försämrad köpkraft. Det som kan skapa fler arbete är ökad köpkraft så att vi har en möjlighet att köpa alla de produkter som redan idag skapas av det arbetande folket.

Vi behöver ett samhälle som producerar efter behov och inte för profiten hos fåtalet. Vi behöver även en arbetstidsförkortning så att alla får en möjlighet att delta i det som har förvandlat apan till en människa, arbetet.

Chefsekonomerna i en del fackförbund har i dagarna diskuterat situationen inför avtalsrörelsen 2017 och vi kan konstatera är de bör lämna sina borgerliga läroböcker och istället studera Marxs teorier om kampen mellan kapital och arbete.

Bojkotta Idolfinalen i TV4 nästa lördag om inte deras produktionsbolag tecknat avtal senast nästa fredag. Låt dem inte kränka de fackliga rättigheterna för Bonnierkoncernens profiter.

Stöd Hamnarbetarstrejken i Göteborg. A-kassan och pensionerna är även på tapeten.

Musik:
Den lille liberalen – Lars Demian
En clown i mina kläder – Totta Näslund
E du dum – Peps Persson