Folkets kamp

Programledarna Victor Diaz De Filippi och Jan Jönsson.

Categories :

På flera platser runt om i världen, Chile, Haiti, Libanon, Irak, Ecuador och andra länder, fylls gatorna av protesterande människor. Trots kontinenters avstånd är kraven likartade och ilskan lika berättigad.

Kampen är i de flesta fall spontan och har inte alltid ett klart mål. På kommunisterna faller ansvaret att leda den spontana kampen mot ett klart mål. Konfrontation med kapitalismen för ett nytt samhällssystem, ett socialistiskt. Kapitalismen i dess nuvarande imperialistiska stadium har nått vägs ände och kommer aldrig att vilja eller kunna tillfredsställa de samhälleliga behoven. Idag har produktivkrafterna över hela världen skapat de objektiva förutsättningarna för socialism. Men borgarklassen och imperialisterna äger de mediala resurserna för att föra den ideologiska kampen mot socialismen.

Deltag i de stöd demonstrationer som arrangeras runt om i Sverige och stöd kampanjen ”Ta parti för Sveriges Kommunistiska Parti”.

Vi slutar med en del om den kommande avtalsrörelsen och bluffen kring till det så kallade ”märket”.

Läs mer om kampanjen Ta parti, för Sveriges Kommunistiska Parti eller på Riktpunkt.

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15