Ta parti, för Sveriges Kommunistiska Parti

Categories :

Sveriges Kommunistiska Parti startar i dagarna en kampanj för att lyfta fram ungdomens problem och deras rätt till en framtid utan ångest och sociala problem. Ett område som belyses i kampanjen är ungdomens rätt till arbete för sin framtida försörjning.  Ett annat område är studenternas situation och kravet är att studielån och bidrag skall ersättas av studielön. Och en bostadspolitik som tvingar ungdomarna att bo kvar hemma långt upp i åldern skall avvecklas. En bostadspolitik som tillfredsställer sociala behov skall genomföras. Ungdomarnas levnadssituation skapar idag psykiska och framtida problem. Socialismen är det logiska alternativet till kapitalismen och profitörernas plundring.

Arbetsköparna i svenskt näringsliv kräver förändringar i frågan om skyddsombud och vill att de skall utses av staten. En stat som de vet att de kontrollerar. Självklart ställer deras knähundar Sverigedemokraterna upp för att låta arbetsköparna kunna fortsätta med arbetarmord för profiten och ge dem en möjlighet att angripa den fackliga rörelsen.

Vi slutar med en del om det upphandlingsraseri som leder till att operationer och sjukvård får inställas.

Läs mer om kampanjen Ta parti, för Sveriges Kommunistiska Parti eller på Riktpunkt.

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15