Nu är det dags – Ta parti

Categories :

Ta parti är en uppmaning som riktar sig till arbetarungdomen och den studerande ungdomen. Uppmaningen gäller att ta parti för Sveriges Kommunistiska Parti som erbjuder unga och gamla möjligheten att kämpa för ett nytt samhällssystem, ett socialistiskt. Det nuvarande, kapitalistiska orsakar krig, fattigdom, arbetslöshet, bostadsbrist, flyktingströmmar och många andra problem. Unga liksom gamla är värda en bättre framtid, därför skall man Ta parti för Sveriges Kommunistiska Parti som tillsammans med er kan skapa en bättre och värdig framtid.

I dagens program medverkar SKP:s ordförande Andreas Sörensen som lyfter fram ungdomens problem och deras rätt till en framtid utan ångest och sociala problem. Ett område som Andreas belyser är ungdomens rätt till arbete för sin framtida försörjning.  Ett annat område är studenternas situation och kravet är att studielån och bidrag skall ersättas med studielön. Och en bostadspolitik som tvingar ungdomarna att bo kvar hemma långt upp i åldern skall avvecklas. En bostadspolitik som tillfredsställer sociala behov, och inte byggmonopolens, skall genomföras. Ungdomarnas levnadssituation skapar idag psykiska och framtida problem. Socialismen är det logiska alternativet till kapitalismen och profitörernas plundring.

Läs mer om kampanjen Ta parti för Sveriges Kommunistiska Parti eller på Riktpunkt.

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15