Årskrönika


Categories :

Dagens program ger en överblick av de tidigare sändningarna och detta är det 46:e och sista programmet för 2019. Vi talar om allt från proletariatets diktatur och nödvändigheten av kampen för socialism. Det samhällssystem som kommer att avlösa det nuvarande kapitalistiska. Det privata ägandet kommer att avlösas av det gemensamma och samhälliga ägandet. Demokratin utvecklas och majoriteten kommer att styra över den minoritet som nu äger alla produktionsmedel.

Vi diskuterar också revolution eller reformism. Och också kampen mot privatiseringar, krig och plundring som följer i kapitalismens spår. Vi har också ägnat en del program åt att avslöja EU:s karaktär av en krigsorganisation mot arbetarklassen, en organisation vars främsta syfte är att garantera monopolkapitalet ständigt stigande profiter. Och en hel del annat.

Läs mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15

Och vi önskar er alla ett Gott Nytt år i kampen för socialism och befrielse från kapitalismen och dess följder Fascism, rasism, krig och plundring