Borgarlassens försvar av klassprivilegierna, krig och antikommunism