Revolution eller reformism?

Revolution eller reformism

Frågorna som vi har fått om ”proletariatets diktatur” och hur vi bygger socialismen var tänkt att vi skulle besvara i dagens program. Men på grund av att Victor är ensam i studion skjuter vi fram dem till nästa program. Dagens program handlar delvis om ”proletariatets diktatur”, och vi utgår från ett uttalande från Sveriges Kommunistiska Parti om ”reformismen och kampen mot kapitalismen”:

”Den kapitalistiska ordningen rymmer en mångfald politiska lösningar och den kan acceptera allt från parlamentarisk demokrati till fascism. Inom detta spänningsfält befinner sig reformismen. Den utmanar aldrig kapitalismen utan dess objektiva funktion är att stärka kapitalismen. Den utgör kapitalets vänsterflank.

Reformismen utger sig alltid för att vara något den inte är. Med radikal retorik förkunnar reformismen sin avsikt att företräda arbetarklassen men i sin praktiska politik arbetar den i varje enskilt läge för kapitalismen – att den i varierande utsträckning förbättrar för situationen för det arbetande folket påverkar inte dess grundläggande förhållande till kapitalismen.

Denna roll spelar de reformistiska partierna över hela världen, så också alla de partier i Latinamerika som på ett eller annat sätt axlat ansvaret att administrera sina respektive länders kapitalism. I Venezuela, Mexiko, Nicaragua, Argentina och en rad andra länder är detta fallet.

Anledningen till att kapitalismen i dessa länder tolererat dessa politiska lösningar är flera, men kan i grunden sammanfattas med att dessa partier garanterar social stabilitet. Det visar sig både indirekt och direkt i en rad uppmaningar till social fred.”

Läs mer om kommunisternas politik på SKP.se eller på Riktpunkt.

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15