Ett program som handlar om historia

Categories :

Lennart från Helsingborg ringer in för att ta upp vikten av kampen mot krigsorganisationen NATO och kampen mot kärnvapen. Och också mot de imperialistiska ränkor som pågår idag. Dessutom en diskussion med Lennart om Öresundskrafts eventuella privatisering, som Lennart menar är ett verk av de borgerliga skurkarna inklusive Sverige Demokraterna.

Vi tar också upp en del kring imperialismens agerande i Mellan Östern även en del om Iran och deras agerande. Vi avslutar med en del om den svenska arbetsmarknaden, där vi konstaterar att det privata kapitalet är oförmögna att utveckla produktionen och eliminera problemet med arbetslöshet.

Läs mer på SKP och Riktpunkt.