Protester mot oljepriser och kontrarevolutionen i Sovjet 30 år