Den politiska ”eliten” och deras folkfientliga politik

Kapitalets högsäte för att producera folkfientliga lösningar

Categories :

Vi kan alla se hur ”ekonomerna” numera anses som de främsta politiska experterna inom alla områden, vilket vår politiska elit slaviskt följer. Vi ser det i ”kampen” mot coronaviruset där man även väger in de ekonomiska aspekterna för att förhindra spridningen av viruset. Och de ekonomiska aspekterna får företräde framför de humanitära aspekterna. Alla de här ”politiska och ekonomiska” experterna är utbildade på den Wallenbergägda Handelshögskolan i Stockholm. Så vi kan konstatera att den politiska ”eliten” har underordnat sig Wallenberg och kapitalets diktatur. Vi ser tydligt att familjen Wallenberg har en betydligt större makt än vad Hitler någonsin kunde drömma om. De använder sin makt annorlunda, men till syvende och sist är det samma struktur på maktinnehavet, det skall gynna kapitalets profiter.

Kapitalet vill ha en arbetslöshet för att pressa lönerna, därför är man inte intresserade av att lösa problemet med arbetslöshet. För att dölja sin inkompetens i frågan om att skapa arbete angriper man istället Arbetsförmedlingen. Högern och kapitalet har ingen lösning på dessa problem. Lösningen är att hela samhällssystemet måste förändras, vilket förnekas av kapitalet. Vi behöver ett socialistiskt system. I stället för kapitalets diktatur behöver vi proletariatets diktatur, d.v.s. majoritetens diktatur.

Läs mer på Riktpunkt.nu och ännu mer om kapitalets företrädde framför mänsklig humanitet.

Kom med i kampen och stärk den kommunistiska rörelsen.

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15