Alternativet för klassmedvetna arbetare

För det klassmedvetne arbetaren finns det ett alternativ

Categories :
Etiketter: , ,

Det är dags att rösta på söndag. För det klassmedvetne arbetaren finns det ett alternativ och det är att ta valsedeln som det står SKP på. EU är vare sig fredsprojekt eller demokratiprojekt. Det är en imperialistisk organisation som syftar till att koordinera den europeiska kapitalismen i kampen för marknadsandelar och inget annat.

Kapitalism löser inga problem

Kapitalismen kan inte lösa de problem som tornar sig över folken i världen utan snarare bidrar till att öka dem. I sitt förhållande till den gamla feodalismen spelade borgarklassen en revolutionär roll. Den krossade de gamla religiösa vanföreställningarna och befriade de produktiva krafterna. Den lyfte fram rationalitet, vetenskap och lyckades genom detta skapa en produktion som producerade varor på ett aldrig tidigare skådat sätt, en produktion som utan problem kunde tillfredställa människans behov.

Svält och krig en produkt av kapitalismen

Trots det ser vi svält, krig, arbetslöshet och kriminalitet. Svaret finns att söka i de rådande produktionsförhållandena. Hela vårt samhälle är uppbyggt på en princip allena, profit. Så länge det kapitalistiska systemet består kommer dessa problem, inte enbart existera utan också att öka.

Krossa kapitalismen

Arbetarklassens historiska roll är precis som den tidigare revolutionära borgarklassen, som idag är reaktionär. Krossa detta system och skapa ett nytt samhälle som slutgiltigt befriar de produktiva krafterna och som bygger på det mänskliga behovet, inte på profit. Att ta en valsedel med namnet SKP kommer inte att göra detta men det är en början. En kommunistisk röst är inte en enkel proteströst utan en aktiv viljeyttring, ett första steg som syftar till välja bort det gamla och kämpa för det nya, mänsklighetens befrielse under namnet socialismen.

RÖSTA SKP PÅ SÖNDAG

Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook