Marknadshyror och grannlandet Danmarks apartheid politik

Marknadshyror och grannlandet Danmarks apartheid politik

Categories :

Marknadshyror en hyresökning med 30 – 90 procent, är huvudtemat i dagens program.  Trots att många privata värdar missköter fastigheterna är de garanterade ständigt ökade hyresintäkter och därmed ökade profiter. Den förste juli fick regeringen förslaget som man arbetat fram tillsamman med centern och Liberalerna. Och som vanligt påstår Vänsterpartiet att de skall fälla regeringen om den inför marknadshyror.

Marknadshyror kommer inte att öka tillgången på bostäder, och framförallt inte av lägenheter som man kan betala med en normal lön. Fastighetsspekulanterna kommer att hålla tillbaka byggandet för att därmed öka ”marknadshyrorna”.

Hyresökningen som kommer oavsett hur man sätter hyran kommer att betalas av samhället genom att de tvingas betala större bostadsbidrag för att upprätthålla kapitalet och bankernas profiter. Det enda som kan förhindra en sådan utveckling är arbetarklassens kamp.

Bostaden är en social rättighet och skall garanteras alla, bostaden skall inte vara en källa för profit.

Vi tar också upp den danska regeringens planer på att utlokalisera asylsökandet till Afrika, en reaktionär och rasistisk politik. Danmark tar stora steg mot att förvandlats till en apartheidstat.

Har du frågor eller synpunkter mejla radio@kommunist.se

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15

Vårt nya telefonnummer är 040-692 83 84