Kamp för kortare arbetsdag

Kamp för kortare arbetsdag

Categories :

Kampen för att bestämma arbetsdagens längd har pågått allt sedan arbetarklassens begynnelse. Kampen gäller hur stor del av arbetarklassens arbetsdag som skall överlämnas till kapitalisterna och bli deras profit. Det är drygt 100 år sedan arbetsdagens längd fastställdes till 8 timmar, då var arbetsveckan 6 dagar och arbetstiden var totalt 48 timmar. Inom en del områden var den betydligt längre. För 50 år sedan sänktes arbetstiden till 40 timmar och där står vi än idag. Om vi ser till produktivitetens utveckling är det hög tid att sänka arbetstiden. Idag blir allt fler utbrända och får psykiska problem på grund av den pressade arbetssituationen.

I synnerhet drabbar det den kvinnliga arbetskraften, många av dem jobbar inom den offentliga sfären. Ett område som de senaste 50 åren utsatts för hårda nedskärningar. Underbemanningen är ett relevant problem, där arbetarklassen pressas till det yttersta. Arbetarkvinnorna har en sjunkande livslängd på grund av pressen på arbetsplatserna. Det är ett problem som härrör från det kapitalistiska systemet och beror inte på den etikett man sätter på politiken. Ett problem som förvärras av politikerna i alla partierna där man försöker bevara kapitalismen. De ser främst till att kapitalets intressen och främst till deras intresse av ökade profiter. Kommunisterna kämpar för kortare arbetstid därför att vi försvarar arbetarklassens intresse i det kapitalistiska systemet, där arbetarklassens försörjningsmöjligheter är att sälja sin förmåga att arbeta till bästa möjliga pris. Och vi vägrar att betrakta den förmåga som ett slit och släng produkt.

Karl Marx

Kravet på kortare arbetstid och därmed på högre livskvalitet har varit och är ett stående krav inom arbetarrörelsen. För mer än hundrafemtio år sedan skrev Karl Marx:
l och med att arbetaren säljer sin arbetskraft – och under det nuvarande systemet måste han göra det – överlämnar han åt kapitalisten att använda denna kraft men inom vissa förnuftiga gränser. Han säljer sin arbetskraft för att kunna bibehålla den – frånsett den naturliga kraftförlusten – men inte för att förstöra den.

Även nödvändigheten av den proletära internationalismen, internationell solidaritet och medias monopol i Sverige diskuteras.

Har du frågor eller synpunkter mejla radio@kommunist.se

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15

Vårt nya telefonnummer är 040-692 83 84