Regeringskris och hyreskamp

Regeringskris och hyreskamp

Categories :

”Regeringskrisen” som nu påstås råda utlöstes av folkets motstånd mot att låta hyreshajarnas själv sätta hyrorna. Faktum är att redan 2006 godkände Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet första steget till marknadshyror. En av de sista åtgärderna Göran Perssons regering vidtog var att godkänna en lag om Presumtionshyra, vilket Vänsterpartiet godkände under Lars Ohlys ordförandeskap. Presumtionshyra medför redan nu högre hyror i nybyggda bostäder. Sedan 15 år gäller specialregler för hyran i nyproduktion. Den utgår från byggkostnaderna.

Vår politik utgår från att bostaden är en social rättighet, och därmed finns där inte utrymme för hyreshajarna att sätta hyror för att öka sina profiter. Därför måste kampen för sociala hyror föras av hyresgästerna mot både hyreshajarna och staten som skapar regler som ger banker och byggvarumonopol rätt att plundra hyresgästerna.

Historiskt har kampen mor rätten till bostad och kostnaden för denna sina rötter i arbetarrörelsens tillkomst. Arbetarklassen bildade föreningar för att försvara alla sina intressen där även bostaden ingår. Allt sedan det kommunistiska partiet bildades 1917 har kampen för bostaden och nivån på hyran varit ett prioriterat område. Men liksom inom andra områden behöver vi bli fler kommunister i Sverige för att kunna göra våra förslag till en verklig politisk kraft. Socialdemokratin och reformismen har fått alltför stort utrymme och dämpat klasskampen till förmån för klassamarbete.

Har du frågor eller synpunkter mejla radio@kommunist.se

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15

Vårt nya telefonnummer är 040-692 83 84